Duidelijke uitleg over complexe pensioenonderwerpen!

Pensioen Blik is dè onafhankelijke pensioenspecialist binnen uw organisatie voor uw totale pensioenvraagstuk!

U heeft als werkgever een pensioenregeling getroffen voor uw werknemers. Heeft u voldoende grip op de pensioenkosten en risico’s die voortvloeien uit deze regeling?

Pensioen is –na salaris– de duurste arbeidsvoorwaarde. Maar, waarderen uw werknemers dat ook zo? Hebben uw werknemers voldoende inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie? En is duidelijk waar de zorg van de werkgever ophoudt en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer ligt?

Door één of meer dagen per week intern bij de onderneming aanwezig te zijn als “verlengstuk” van de afdeling P&O of Financiën zit Pensioen Blik dicht op de onderneming en werknemers en is daardoor makkelijk inzetbaar in het brede pensioenvraagstuk.

 

Contactgegevens:

Bianca Wateler

Telefoon: 06 3815 4482

E-mail: info@pensioenblik.nl

Facebook